Her geçen gün gelişen teknoloji ve teknoloji ile kolaylaşan hayatımızda, daha çok karşılaştığımız nft kavramı , mevcut sektörler ve disiplinler arası benimsenmenin giderek arttığı projelerin ve çalışmaların odaklandığı dijital dönüşüm odağında ki bu yazımızda biraz daha derine inerek müziğe ve programlanabilir nft’lere odaklanıyoruz nedir, hangi platformlar öne çıkmaktadır onu inceleyeğiz.

Tayvanlı elektronik üreticisi(Foxconn Teknoloji Grubu) ilk 3 elektrikli araç prototipini tanıttı.

Araçlar bir SUV, bir sedan ve bir otobüsten oluşmakta.

Foxconn ile Tayvanlı otomobil üreticisi Yulon Motor Co Ltd’nin ortak girişimi olan Foxtron tarafından yapıldı.

Kaynak:https://www.youtube.com/watch?v=UGukbUZgoKI

Foxconn’un amiral gemisi birimi Hon Hai Precision Industry Co.’nun başkanı Young Liu da dahil…

The two most important concepts which were combined to create blockchain technology were asymmetrical cryptography and distributed IT architecture.

Asymmetrical cryptography is a system of public and private keys which allows users to confidently exchange encrypted information with unknown third parties.

A distributed IT system is a series of…

Emerging technologies bring new opportunities and change our lives by changing the way that we think and operate.

Two of the revolutionary technologies that we witnessed in the 20th century were personal computers and the Internet. The next significant transformative technology of the 21st century is blockchain.

Photo by Launchpresso on Unsplash

Blockchain is a…

Anlamsal Ağ(Semantic Web)’a geçmeden önce ilk başta internet nedir? , ağ 1.0 ile başlayan günümüze kadar gelen internet, hangi aşamalardan geçerek, nasıl ilerlemiştir kısaca ona bir bakalım.

İnternet, dünyadaki çeşitli bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasına izin vererek iletişim ve ticaret yöntemlerinde devrim yaratan bir sistem mimarisidir.

İnternet, aynı anda dünya çapında…

Otomotiv endüstrisinin geçmişten bugüne yolculuğu ile yakın geleceğine kısa bir inceleme yapacağımız yazı dizimizin ilk bölümünde otomobilin dünü ve bugününü inceliyoruz.

Günümüzde otonom araçların ortaya çıkışı, bir asır önce tartışmalı atsız arabaların gelişiyle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Başlangıçta her iki yenilik de genel halk tarafından geniş çapta benimsenmedi.

İlk otomobilden…

Anil Daloglu

Digital nomad | Finance | Enterprise use cases of blockchain| electronic music producing | Music NFTs | Metaverse |

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store